Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Analogowe media transmisyjne

W przypadku analogowych systemów telewizji przemysłowej podstawowym medium transmisyjnym sygnałów wizyjnych są kable koncentryczne tzw. przewody współosiowe. Dodatkowo wśród przewodowych mediów transmisyjnych wyróżniamy skrętkę telefoniczną i światłowody. Od jakości wykonania przewodów oraz ich długości w dużym stopniu zależy jakość przesyłanego z kamer sygnału wizyjnego. Ponadto, w analogowych systemach monitoringu CCTV można spotkać się również z transmisją sygnałów wizyjnych drogą bezprzewodową za pomocą łączy radiowych wysokich częstotliwości, podczerwieni i światła laserowego.


Przewód RG6

Fot. Przewód RG6 25m PREMIUM (zaciśnięte końcówki BNC i giętki)


Transmisja za pomocą okablowania koncentrycznego

We wszystkich współczesnych analogowych systemach telewizji dozorowej stosuje się kable koncentryczne o impedancji charakterystycznej na poziomie 75 Omów. Okablowanie koncentryczne cechuje się zarówno prostą obsługą, jak i instalacją, co w rezultacie przyczynia się do dużej popularności tego medium transmisyjnego. Ze względu na charakterystykę pracy przewody współosiowe (koncentryczne) stosujemy przeważnie przy transmisji sygnałów wizyjnych na małe odległości. W przypadku większych odległości konieczne jest stosowanie dodatkowych wzmacniaczy sygnału, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż wraz ze wzrostem poziomu sygnału rosną towarzyszące jemu szumy. Omawiane medium transmisyjne rewelacyjnie sprawdza się w lokalnych systemach monitoringu CCTV.

Podstawowe parametry techniczne kabla koncentrycznego:

 • tłumienie sygnału [dB/100m] - uzależnione od częstotliwości transmitowanego sygnału wizyjnego

 • pojemność liniowa [pF/,m] - zależy od wzajemnego oddziaływania przewodu środkowego i ekranu jako okładek kondensatora

 • współczynnik ekranowania [dB] - obrazuje zdolność do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem zewnętrznym

 • rezystancja przewodu wewnętrznego i ekranu [Ohm]

Każde współczesne urządzenie dozorowe przeznaczone do pracy w konwencjonalnych (analogowych) systemach telewizji przemysłowej jest przystosowane do przesyłu danych za pośrednictwem przewodów koncentrycznych. Związane jest to z obecnymi standardami wejść i wyjść w urządzeniach telewizji przemysłowej CCTV. W przypadku transmisji na nieduże odległości okablowanie koncentryczne nie wymaga stosowania urządzeń pośrednich, co w rezultacie obniża podatność instalacji na awarie oraz zmniejsza koszty budowy systemów CCTV. Obecnie jest to najczęściej stosowane okablowanie w systemach monitoringu, jednak nie jest doskonałe gdyż posiada pewien negatywny wpływ na jakość transmitowanego sygnału wizyjnego.Kabel koncentryczny RG-58U


Fot. Kabel koncentryczny RG-58U


W przypadku kamer generujących obraz czarno-biały wpływ toru kablowego objawia się obniżeniem poziomu sygnału. Najbardziej widoczne przy wysokich częstotliwościach sygnału. Ogólne obniżenie poziomu sygnału można łatwo kompensować wzmocnieniem. Obniżenie wyższych składowych transmitowanego sygnału wizyjnego wiąże się ze znacznym pogorszeniem ostrości obrazu. Efekt braku ostrości można zminimalizować poprzez zastosowanie specjalnych kolektorów, których charakterystyka pracy jest odwrotnie proporcjonalna do charakterystyki przewodu koncentrycznego.


Kabel koncentryczny RG-6U CCS

Fot. Kabel koncentryczny RG-6U CCS


W systemach telewizji przemysłowej w których mamy do czynienia z kamerami kolorowymi wpływ toru kablowego na jakość sygnału objawia się dodatkowo obniżeniem nasycenia barw. Z tego też powodu aby uzyskać wysoką jakość kolorowych obrazów konieczne jest stosowanie kabli koncentrycznych najwyższej klasy. Ekran kabli koncentrycznych jest przewodem sygnałowym, dlatego należy pamiętać aby wszystkie różnice potencjałów mas pomiędzy punktem nadawczym a odbiorczym są dodawane do napięcia sygnału, co powoduje szumy i zakłócenia transmitowanych obrazów. Ważną cechą transmisji za pomocą tego medium jest brak emisji zakłóceń, gdyż dzięki ekranowi sygnał nie „wycieka” na zewnątrz.


Kabel wizja + zasilanie

Fot. Kabel telewizji przemysłowej do zastosowań zew. XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50


Media transmisyjne w postaci przewodów współosiowych służą przeważnie do przesyły pojedynczych sygnałów wizyjnych na niewielkie odległości. W przypadku analogowych systemów telewizji przemysłowej zasięg transmisji za pomocą tego medium wynosi od 200 do 600 metrów. Zasięg transmisji w dużym stopniu jest uzależniony od jakości wykonania przewodu, dlatego w celu osiągnięcia wysokiej jakości obrazów należy stosować tylko odpowiednio przystosowane do pracy w systemach CCTV kable koncentryczne.

Tabela. Zalety i wady kabla koncentrycznego (współosiowego)

Transmisja za pomocą pary przewodów miedzianych (skrętka)

Para przewodów miedzianych pokrytych izolacją skręconych spiralnie dookoła siebie to kolejne z często spotykanych mediów transmisyjnych sygnałów wizyjnych. W przypadku systemów telewizji przemysłowej najczęściej stosuje się przewody pogrupowane po cztery pary zabezpieczone izolacją. Każdy z wewnętrzny kabli takiego przewodu posiada inny kolor izolatora, co znacznie upraszcza instalację tego typu okablowania. W praktyce stosowane głównie do transmisji pojedynczego sygnału wideo (na jednej parze kabli) lub połączenia wielokrotnego z zastosowaniem interfejsu RJ-45. Skrętkę powszechnie stosuje się do realizacji połączenia monitoringu do istniejących sieci telekomunikacyjnych.


UTP cat.5e 4x2 PREMIUM

Fot. Przewód teleinformatyczny UTP cat.5e 4x2 PREMIUM 305m


Podstawowe parametry transmisyjne przewodów miedzianych:

 • Pasmo częstotliwości - określa pasmo częstotliwości przenoszonego sygnału i jest wyrażane w [MHz].

 • Rezystancja żyły - mierzona jest prądem stałym i jej wartość zależy od przekroju żyły kabla. Wyrażana w [W/km]. Rezystancja wpływa na straty (tłumienie) energii sygnałów.

 • Tłumienność - tłumieniem nazywamy zmniejszenie energii fali podczas jej przesyłu przez medium wyrażone jako współczynnik lub logarytm tego współczynnika. Wyrażana w [dB/km]. Dopuszczalne wartości zależne od częstotliwości dla poszczególnych kategorii tłumienności znajdują się w standardach EN 50173, ISO/IEC 11801 oraz TIA/EIA 568A.

 • Tłumienność odbiciowa par (LR – Return Loss), w [dB] - określona przez różnicę wartości sygnału użytecznego oraz niepożądanego echa pierwotnego w miejscu dołączenia źródła. Najczęściej podawana jest w postaci: minimalna wartość dla wybranego zakresu częstotliwości, np. 1 - 100MHz, oraz minimalna wartość dla wybranego zakresu częstotliwości, np. 20 - 100MHz.

 • Tłumienność przenikowa między torami transmisyjnymi, w [dB] - est podawana dla najgorszej kombinacji par dla testowanego zakresu częstotliwości. Tłumienność ta opisuje przenikanie energii elektromagnetycznej sygnałów z toru zakłócającego do torów zakłóconych, a powodowana jest przez różne asymetrie między torami.

 • Tłumienność falowa (AL – Attenuation Loss) torów transmisyjnych, w [dB/100 m] - dla testowanego zakresu częstotliwości, np. 1 - 600 [MHz] – tłumienność ta określa zmniejszenie amplitudy sygnału przesyłanego torem, spowodowanej stratami w żyłach, ekranach oraz w izolacji.

Tabela. Zalety i wady skrętki miedzianej

Transmisja za pomocą światłowodów

Światłowód to nowoczesne medium transmisyjne, które pozwala na przesyłanie sygnałów na duże odległości z dużą przepustowością. Budowa przewodów światłowodowych jest różnorodna i zależy od przeznaczenia danego przewodu. Niezależnie od rodzaju światłowodu jego głównym elementem budowy jest rdzeń otoczony płaszczem zewnętrznym, w postaci dwóch rodzajów szkieł o różnym współczynniku załamania. Rdzeń włókna wykonuje się ze szkła kwarcowego z kilkuprocentową domieszką dwutlenku germanu, który gwarantuje zwiększenie współczynnika złamania światła względem płaszcza zewnętrznego. W centrum kabla znajduje się centralny element wytrzymałościowy ze środkiem uszczelniającym. Wokół niego w tubie lub wielu tubach znajdują się włókna światłowodowe. Całość otacza obwój z taśmy blokującej wodę (pęcznieje pod wpływem wilgoci absorbując wodę), a nad nim izolacyjna warstwa akrylowa oraz izolacja zewnętrzna, np. z polietylenu wysokiej gęstości. W ten sposób skonstruowany jest każdy przewód światłowodowy, który dopiero w zależności od przeznaczenia wyposaża się w różne elementy dodatkowe np. oplot kewlarowy, oplot z włókien szklanych, czy włókna aramidowem które przenoszą siły rozciągające.

Światłowody ze względu na odległość transmisji dzielimy na jednomodowe i wielomodowe:

 • Światłowody jednomodowe (przesyłany jeden silny mod) - stosowane są głównie w warunkach zewnętrznych i pozwalają na osiągniecie bardzo dużego zasięgu transmisji. Światłowody jednomodowe są zwykle nieco tańsze od światłowodów wielomodowych, jednak koszt sprzętu aktywnego (nadajniki, odbiorniki) współpracującego ze światłowodami jednomodowymi jest wyższy. W telekomunikacji stosuje się najczęściej światłowody jednomodowe o średnicy rdzenia od 5 do 10 mikrometrów, i standardowej średnicy płaszcza 125 mikrometrów. Wykonuje się je ze szkła krzemionkowego z domieszką dwutlenku germanu (zapewnia dobre parametry transmisji). Z uwagi na minimum tłumienności w zastosowaniach telekomunikacyjnych używa się długości fali w przedziale 1530-1565 nm, odpowiadającej podczerwieni.

 • Światłowody wielomodowe (przenoszące wiele modów) - w porównaniu ze światłowodem jednomodowym umożliwia transmisję na mniejszą odległość bez wzmacniacza sygnału. Doskonale nadają się do realizacji połączeń pomiędzy budynkami oraz do zastosowania wewnątrz budynków, jako okablowanie pionowe oraz zakończeniowe.

W systemach telewizji przemysłowej światłowody stosowane są głównie w sytuacjach gdy konieczne jest uzyskanie bardzo wysokiej przepustowości oraz dużej odległości na jaką transmitowane są sygnały. Ponadto, światłowody ze względu na wysoką odporność na zakłócenia doskonale sprawdzają się w instalacjach CCTV, które muszą pracować przy bardzo wysokim poziomie zakłóceń zewnętrznych.

Podstawowe parametry transmisyjne światłowodów:

 • Maksymalna tłumienność - wyrażana w [dB/km], charakteryzuje straty energii w trakcie przesyłu sygnałów przez medium. Maksymalna tłumienność podawana jest dla kilku długości fal m.in. 850, 1300 i 1550 [nm].

 • Minimalne pasmo przenoszenia - wartość wyrażana w [MHz/km] i podobnie jak maksymalna tłumienność jest podawane dla kilku długości fal m.in. 850, 1300, 1550 [nm].

 • Dyspersja - zniekształcenia impulsu świetlnego na linii nadajnik-odbiornik. Dyspersja jest podstawowym zjawiskiem, które ogranicza pasmo przenoszenia kabla. Wyróżnia się trzy rodzaje dyspersji, mianowicie:

  Dyspersja modalna (dotyczy jedynie światłowodów wielomodowych) – efekt, który występuje w szkle i oddziałuje na mody światła, powodując rozszerzenie się impulsu. Ogranicza pasmo przenoszenia, ponieważ istnieje punkt, w którym zbocza impulsów nakładają się w taki sposób, że odbiornik nie jest w stanie ich rozróżnić (przyczyna błędnego odczytu).

  Dyspersja chromatyczna - uzależniona od długości fali i szerokości widma emitowanego światła. Szczególnie silnie ogranicza pasmo przenoszenia i jest uzależniona od jakości źródła światła. Polega na tym, że szersze widmo wysyła więcej promieni o różnej długości fali i przemieszcza się w rdzeniu włókna, docierając do odbiornika w różnym czasie, mimo że są częścią tego samego impulsu.

  Dyspersja falowodowa – wynika z tego, że blisko 20% światła wędruje przez płaszcz otaczający rdzeń. Efektywna prędkość fal jest zależna od materiału rdzenia, jak i płaszcza.

 • Tabela. Zalety i wady światłowodów

Transmisja wizji przy pomocy łączy radiowych

W analogowych systemach telewizji przemysłowej sygnały wizyjne mogą być także transmitowane za pomocą łączy radiowych, czyli drogą bezprzewodową. Bezprzewodowa transmisja to doskonałe rozwiązanie dla obszarów silnie zurbanizowanych, w których prowadzenie tradycyjnego okablowania jest utrudnione, kosztowne lub niemożliwe. Jest to również doskonały sposób na budowę tzw. instalacji okresowego monitoringu wizyjnego np. w ramach imprez, zawodów sportowych, itp. Obecnie najczęściej stosuje się nadajniki i odbiorniki pracujące w paśmie wysokich częstotliwości z zakresu od 2,400 do 2,4835GHz. Każdy nadajnik służący do przesyłu sygnałów wizyjnych w tym paśmie częstotliwości posiada na swoim wyposażeniu gniazda RCA, do których możemy podłączyć sygnał audio/video. Ze względu na niewielką szerokość pasma dopuszczoną przez URTiP, maksymalna liczba kanałów wideo, a tym samym nadajników pracujących jednocześnie, wynosi cztery. W bezprzewodowych systemach transmisji duże znaczenie odgrywają anteny nadawczo-odbiorcze. W przypadku systemów monitoringu korzysta się z wysokiej klasy kierunkowych anten nadawczych i odbiorczych.


LC-620T

Fot. Zestaw do bezprzewodowej transmisji wideo LC-620T (nadajnik i odbiornik)


Modulacje stosowane w transmisjach analogowych wizji

Modulatory to specjalistyczne urządzenia, które pozwalają na przystosowanie sygnałów elektrycznych do zadanych warunków transmisyjnych. Modulatory przemysłowe pracują w paśmie stosowanym w transmisjach telewizyjnych 470-862MHz, dzięki czemu możliwy jest znormalizowany odbiór sygnału na monitorze lub telewizorze.

Głównym zadaniem modulacji w analogowej transmisji sygnałów jest uniezależnienie sygnału od zakłóceń i dostosowanie go do transmisji na duże odległości. Modulacja realizowana jest poprzez zmianę sygnału pierwotnego, głownie w zakresie jego amplitudy i częstotliwości. W przypadku analogowych systemów transmisyjnych mamy do czynienia z dwoma podstawowymi rodzajami modulacji sygnału: DSB-AM (dwuwstęgowa) i VSB-AM (pseudo jednowstęgowa z częściowo stłumioną falą nośną).

Cechy modulacji VSB-AM:

 • Nie wymaga odstępu pomiędzy kanałami (warunkiem mała różnica mocy między kanałami)

 • W celu dopuszczenia większych różnic poziomów sygnału niż 3dB konieczne jest zwiększenie odstępu między kanałami

Cechy modulacji DSB-AM:

 • Koniczne zachowanie odstępu przynajmniej dwóch kanałów (sygnał zmodulowany zajmuje większe pasmo)

 • Gorsze wykorzystanie pasma, co w rezultacie prowadzi do mniejszej przepustowości.

W przypadku radiowych (bezprzewodowych) systemów monitoringu wizyjnego można spotkać się z modulacją częstotliwości FM, która cechuje się ciągłą zmianą częstotliwości sygnału z jednoczesnych zachowaniem jego amplitudy (mocy). Modulacja częstotliwości FM cechuje się także wyższą odpornością na zakłócenia oraz lepszą sprawnością energetyczną....wróć do pomocy

Oferty specjalne
Newsletter Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami!

KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info