Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Konfiguracja centrali alarmowej

Centrala alarmowa to podstawowy element budowy każdego współczesnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Każda centrala alarmowa jest przystosowana do obsługi pewnej (nie określonej) liczby czujek alarmowych, co wynika z faktu, że posiada programową możliwość obsługi skończonej liczby linii dozorowych. Co prawda istnieje możliwość zainstalowania kilku czujek alarmowych na jednej linii dozorowej, jednak w praktyce takie rozwiązanie bardzo często prowadzi do różnych komplikacji (np. trudności w określeniu, która czujka wygenerowała fałszywy alarm, itp.), które w efekcie obniżają skuteczność działania instalacji alarmowej. Z tego też względu zaleca się stosowanie zasady – jedna linia dozorowa to jedna czujka alarmowa.


INTEGRA 128-WRL Satel

Fot. Profesjonalna centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL Satel


W zdecydowanej większości przypadków centrale alarmowe posiadają liczbę linii dozorowych będącą iloczynem liczby 8, co wynika z faktu, że znajdujące się w ich strukturze elementy przełączające i kontrole posiadają przeważnie po 8 wejść. Dlatego też centrale alarmowe spotykane w handlu najczęściej posiadają 8, 16, 24, 32,…, 64, 128, 192 lub 512 linii dozorowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że na wyposażeniu central alarmowych nie znajdziemy zacisków dla 32 czy też 512 linii, ponieważ zwykle montuje się tylko 8 wejść dla 8 linii dozorowych (pozostałe linie dozorowe przeważnie uzyskuje się poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń w postaci tzw. ekspanderów, posiadających wejścia dla 4, 8 lub 16 linii). Należy również dodać, że zarówno wejścia zamontowane standardowo na centrali alarmowej, jak i wejścia dodatkowych ekspanderów są traktowane równorzędnie. W przypadku systemów alarmowych z czujkami bezprzewodowymi stosuje się specjalne moduły przewodowe lub bezprzewodowe, których komunikacja z centralą alarmową jest realizowana poprzez łącze magistralowe (bus).

We współczesnych systemach sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oprócz modułów rozszerzających liczbę wejść spotyka się także inne moduły dodatkowe, których zadaniem jest zwiększanie funkcjonalności central alarmowych. Do częściej spotykanych modułów dodatkowych zaliczamy:

 • Moduł wyjść programowalnych – element umożliwiający wyprowadzenie różnych sygnałów z centrali alarmowej. Przeważnie moduły wyjść programowalnych posiadają 4, 8 lub 16 wyjść typu „otwarty kolektor” (open collector) zakończone tranzystorami, oraz tzw. wyjścia „przekaźnikowe”, pozwalające na podanie dowolnych stanów w trybie NO i NC. Moduł wyjść programowalnych łączy się z centralą alarmową poprzez magistralę (bus).

 • Fot. Przykładowy ekspander rozszerzający liczbę wyjść

 • Moduł zasilania pomocniczego – praktycznie każda współczesna centrala alarmowa posiada wbudowany zasilacz, jednak w niektórych przypadkach zachodzi konieczność zastosowania pomocniczego modułu zasilania. Przeważanie z taką koniecznością spotykamy się w instalacjach alarmowych obsługujących dużą liczbę czujek. Standardowo moduł zasilania pomocniczego posiada na swoim wyposażeniu wyjście na autonomiczny akumulator, styki sabotażowe i zaniku zasilania.

 • Moduł dialera telefonicznego – element odpowiedzialny za wybieranie numeru i łączenie przez linię telefoniczną. Obecnie standardowo znajduje się na wyposażeniu większości dostępnych na rynku central alarmowych, jednak w przypadku starszych i prostszych urządzeń, konieczne jest stosowanie dodatkowego modułu, który podłącza się przewodowo do centrali alarmowej.

 • Moduł syntezera mowy – element podłączany bezpośrednio do centrali alarmowej lub do modułu dialera telefonicznego. Jego głównym zadaniem jest przekazywanie telefoniczne informacji słownych na temat zaistniałych sytuacji alarmowych, rodzaju alarmów, a także na temat stanu i ew. usterkach systemu sygnalizacji włamania i napadu.

 • Fot. Przykładowy ekspander syntezatorów mowy

 • Moduł komunikatora GSM – jego zadaniem jest przekazywanie informacji za pomocą wiadomości tekstowych SMS na temat zaistniałych zdarzeń alarmowych, rodzajów alarmów, a także powiadamiania o usterkach i stanie instalacji alarmowej. Przy współpracy z modułem syntezera mowy może przekazywać w/w informacje głosowe na telefon komórkowy.

 • Fot. Przykładowy moduł komunikatora GSM/GPRS firmy SATEL

  Większość modułów dodatkowych dołącza się przewodowo do centrali alarmowej za pomocą magistrali szeregowej (bus). Najczęściej możemy spotkać się z dwoma typami magistral, mianowicie:

  • Magistrale trójprzewodowe – jeden przewód masa (GND), pozostałe dwa przewody są wykorzystywane do transmisji danych w trybie dupleksowym (możliwość jednoczesnego przekazywania danych w dwóch kierunkach).

  • Magistrale dwuprzewodowe – jeden przewód masa (GND), drugi służy do transmisji danych w trybie półdupleksowym, będący jednym kanałem logicznym (możliwość naprzemiennego wykorzystania do przekazywania danych w dwóch kierunkach).

Przeważnie magistrale wykonuje się za pomocą przewodu wielożyłowego np. YTDY 8x0,5. Długość magistrali wyprowadzanej z panelu centrali alarmowej musi być zgodna z tą podaną w specyfikacji technicznej centrali. Zazwyczaj maksymalna sumaryczna długość magistrali mieści się w zakresie od 300 do 1000 metrów. Często w przypadku długich magistral konieczne jest zastosowanie specjalnego przewodu w postaci skrętki UTP lub FTP. Ponadto, niektórzy z producentów central alarmowych dla długich odcinków zalecają stosowanie przewodów ekranowanych. Należy również pamiętać o prawidłowym wykonaniu połączenia masowego, które jest warunkiem do uzyskania poprawnej transmisji danych przez magistralę....wróć do pomocy

Oferty specjalne
KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info
do góry
Sklep CCTV Instalacje Nowości Polecamy Promocje Oferty specjalne Mapa strony Kontakt
2005-2015 © KAMERY.PL