Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Łączenie i rozmieszczenie elementów systemu alarmowego

Do połączenia elementów składowych systemu alarmowego przeważnie używa się najczęściej przewodów wielożyłowych typu YTDY o ilości żył 4, 6, 8, i więcej i przekroju żyły na poziomie 0,5 mm2. Rzadziej stosowany jest przewód typu YTKSy lub podobne telefoniczne przewody, choć też można się z nimi spotkać w systemach alarmowych, pracujących w określonych warunkach. W przypadku instalacji alarmowych dla obiektów w których wymaga się najwyższego poziomu bezpieczeństwa stosuje się wielożyłowe przewody ekranowane w celu zmniejszenia podatności instalacji na zakłócenia radioelektryczne (np. radiotelefony, radio, itd.), mogących być przyczyną tzw. fałszywych alarmów, które obniżają efektywność pracy systemów alarmowych.


Przewód YTDY 4x0,5 mm

Fot. Przewód YTDY 4x0,5 mm


Obecnie na rynku urządzeń do budowy systemów alarmowych znajdziemy również czujki bezprzewodowe (radiowe) o zasilaniu bateryjnym, np. czujki ruchu bezprzewodowego systemu alarmowego ABAX Satel. Można też cały system konstruować z elementów łączonych bezprzewodowo, np. za pomocą urządzeń z wcześniej wspomnianej serii. Jest to jednak rozwiązanie znacznie droższe niż przewodowe i bardziej kłopotliwe w obsłudze, choćby z uwagi na konieczność wymiany baterii zasilających. Bezprzewodowe systemy alarmowe zaleca się stosować w miejscach gdzie budowa tradycyjnej instalacji jest utrudniona lub bardzo kosztowna, gdyż wiąże się z remontem całego obiektu (kłucie ścian pod prowadzenie przewodów).


APMD-150 Satel

Fot. Bezprzewodowa dualna czujka ruchu ABAX APMD-150 Satel


Przewody instalacji alarmowej najlepiej układać pod tynkiem. Jeśli to niemożliwe, prowadzi się je na tynku mocując klejem na gorąco, flopami lub w korytach plastykowych. Zasadą jest prowadzenie ich tak, by były niewidoczne lub trudno dostępne dla potencjalnego włamywacza.

Obudowy wszystkich elementów systemy sygnalizacji i włamania są wyposażone w tzw. styk antysabotażowy, z reguły w postaci mikrowyłącznika z dźwigienką. Otwarcie obudowy, jej odchylenie od ściany, czy wykręcenie którejś ze śrub powoduje rozwarcie styku, i tym samym wywołanie sygnału alarmowego. Wszystkie styki antysabotażowe są połączone szeregowo i podłączone do specjalnego wejścia centrali alarmowej, czynnego zawsze tzw. w całym procesie eksploatacji instalacji, 24-godziny na dobę. Rozwiązanie to, choć proste, bywa zawodne, bowiem mikrowyłącznika w elementach umieszczonych na zewnątrz korodują po roku i stają się źródłem fałszywych alarmów. Niekiedy można im zapobiec stosując przekaźnik pośredni i zwiększający prąd w obwodzie antysabotażowym.


Centralka alarmowa CA-4 VP Satel

Fot. Centralka alarmowa CA-4 VP Satel


Poszczególne żyły w przewodach służących do łączenia poszczególnych elementów instalacji alarmowej zwykle wykorzystuje się następująco. Pierwszą parą doprowadza się zasilanie do czujki (o ile jest ono wymagane), drugą parą doprowadza się obwód antysabotażowy i trzecią parą wyprowadza się sygnał wyjściowy z czujki. Niekiedy w celu uproszczenia instalacji stosuje się wspólną masę zasilającą i sygnałową, lecz nie jest to polecane w przypadku długich pomieszczeń lub wielu elementów systemu podłączonych tym samym przewodem. Niektóre z dostępnych na rynku centralek alarmowych posiadają tzw. wejścia dwuparametryczne, umożliwiające przesłanie z czujki informacji alarmowej i o stanie styku antysabotażowego po tej samej parze przewodów, co pozwala na podłączenie czujki czteroma, a nawet trzema przewodami.

W przypadku gdy sygnalizator akustyczny lub optyczny znajduje się dalej niż kilka metrów od centrali alarmowej, należy zwiększyć przekrój przewodów zasilających. Najczęściej stosuje się wtedy równoległe łączenie żył w wielożyłowym przewodzie.

W przeciwnym przypadku spadek napięcia na przewodach spowoduje spadek głośności syreny alarmowej i znaczny spadek jasności żarówki w sygnalizatorze optycznym. Należy unikać większych spadków napięcia niż 0,5V.


Sygnalizator SPW-210 Satel

Fot. Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SPW-210 SATEL


Rozmieszczenie urządzeń systemu alarmowego

Centralka i inne elementy systemu takie jak dialer czy nadajnik powinny być umieszczone w ukryciu, co ma na celu zapobieganie siłowemu sforsowaniu systemu przez wtargnięcie i rozbicie centralki przez intruza. Jeśli nie można ukryć centrali alarmowej, należy umieścić ją w trudnodostępnym miejscu lub w solidnej obudowie wandaloodpornej o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Większość centralek nie wymaga stałego dostępu, co znacznie upraszcza sprawę. Zniszczenie przez intruza takich elementów jak czujka, zamek szyfrowy czy sygnalizator alarmowy nie unieruchamia systemu alarmowego, wręcz przeciwnie powoduje wywołanie alarmu, zatem ich ukrywanie jest niecelowe.


Centrala alarmu VESRA 15 SATEL

Fot. Centrala do systemu alarmowego VESRA 15 SATEL


Zewnętrzne sygnalizatory alarmowe należy montować wysoko na elewacji budynku (minimum na wysokości 4 metrów), w miejscu widocznym w szerokim kącie, a przewód zasilający winien dochodzić do nich przez otwór w murze za sygnalizatorem.


Sygnalizator zewnętrzny SPL-5010 Satel

Fot. Sygnalizator alarmowy zewnętrzny SPL-5010 Satel


Zamek szyfrowy, jeśli jest umieszczony na zewnątrz budynku, powinien być chroniony przez metalową kasetkę, co utrudnia dewastację urządzenia. Jeśli zamek szyfrowy jest wewnątrz obiektu, to powinien znajdować się poza polem widzenia najbliższej czujki podczerwieni, w niewielkim niechronionym sektorze (np. między podwójnymi drzwiami przedsionka) tak, aby można nie włączając alarmu, podejść do niego, lecz by krok dalej system już generował syrenę alarmową. Nie poleca się stosowanego niekiedy rozwiązania polegającego na zapewnieniu czujce „widzącej” zamek kilkunastosekundowej zwłoki, umożliwiającej otwarcie systemu, zwłaszcza jeśli jest to jedyna czujka na trasie między zamkiem a centralą alarmową. Czas taki jest bowiem aż nadto wystarczający intruzowi na dobiegnięcie do centralki i zniszczenie jej lub na podjęcie innych kroków demobilizujących system alarmowy.


Zamek szyfrowy INT-SZ-BL Satel

Fot. Zamek szyfrowy INT-SZ-BL Satel


Z tego samego powodu nie należy stosować prostych centralek alarmowych, w których włączanie i wyłączanie systemu odbywa się przez przekręcenie kluczyka w zamku umieszczonym na ich froncie lub wybranie kodu na analogicznie umieszczonej klawiaturze.

Planując rozmieszczenie czujek w przestrzeni chronionej, np. w budynku jednorodzinnym, należy mieć na uwadze że istnieje pewna optymalna ilość czujek dla potrzeb danego budynku. Zwiększanie jej w nieznaczny sposób powiększa skuteczność ochrony, lecz bardziej podwyższa koszty i powoduje wzrost liczby fałszywych alarmów. Zmniejszenie ich nieznacznie już obniża koszty lecz pogarsza skuteczność pracy instalacji alarmowej.


AQUA RING SATEL

Fot. Cyfrowa czujka ruchu AQUA RING SATEL


Nie należy podłączać więcej niż 1 czujkę do jednego wejścia centrali alarmowej. Prowadzi to bowiem do kłopotów z ustaleniem która czujka jest źródłem fałszywych alarmów, jeśli takowe występują. Dotyczy to w szczególności czujek podczerwonych, mikrofalowych i akustycznych, w mniejszym stopniu czujek dualnych i kontaktronów magnetycznych (czujki stykowe).

Rozmieszczając czujki podczerwone (i inne detektory ruchu) należy zadbać by chronione były przede wszystkim potencjalne drogi wtargnięcia intruza czyli okna, wejścia, korytarze i klatki schodowe. Nie należy tu dążyć do zbudowania absolutnie „szczelnej” ochrony lecz do stworzenia systemu pułapek. Okna na 1 piętrze i wyżej z pewnością nie wymagają takiej ochrony jak okna parteru od strony ogrodu. Odpowiednio przemyślane miejsce umieszczenia czujki w węźle komunikacyjnym budynku jest więcej warte niż czujka pilnująca jednego okna. Ogólnie biorąc, koncepcja rozmieszczenia czujek powinna być bardzo starannie przemyślana, nie należy korzystać z gotowych schematów i zawsze należy dostosowywać urządzenia alarmowe do charakteru chronionego obiektu.


GRAPHITE PET Satel

Fot. Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni GRAPHITE PET Satel
...wróć do pomocy

Oferty specjalne
Newsletter Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami!

KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info