Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Radiolinia w sterowaniu centralą alarmową

W niektórych przypadkach, podczas sterowania centralą alarmową za pomocą tzw. manipulatorów, mogą pojawić się pewne problemy związane z uzbrajaniem i rozbrajaniem systemów sygnalizacji włamania i napadu. Choć tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowane, to jednak w niektórych sytuacjach, może przyczynić się do obniżenia skuteczności działania instalacji alarmowych. Uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych za pomocą manipulatorów umieszczonych wewnątrz budynków wymaga tworzenia linii opóźnionych w strefach, w których instaluje się manipulatory. Jest to zabieg zarówno celowy, jak i konieczny, ponieważ to właśnie dzięki opóźnionej linii dozorowej, użytkownik może rozbroić wcześniej uzbrojony system alarmowy bez wywołania alarmu. Oczywiście takie rozwiązanie, tworzy także okazję dla złodzieja, ponieważ jeżeli w strefie z linią opóźnioną znajdują się jakieś przedmioty, mogą one zostać szybko skradzione, a alarm zostanie załączony dopiero po ucieczce złodzieja ze skradzionymi przedmiotami. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że współcześni złodzieje działają coraz szybciej, a użytkownicy (zwłaszcza ci starsi) potrzebują 30 i więcej sekund na ew. rozbrojenie systemu alarmowego, problem staje się naprawdę istotny. Należy również wspomnieć, że takie wyłączanie systemy alarmowego bardzo często utrudnia, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwia, skonstruowanie zewnętrznego systemu ochrony obiektu.


CA-5 Satel

Fot. Manipulatory alarmowe CA-5 Satel


Najprostszym rozwiązaniem tego problemu, jak się wydawało, było wyniesienie manipulatora sterującego centralą alarmową na zewnątrz obiektu i zabezpieczenie go metalową obudową z zamkiem otwieranym specjalnym kluczem. Jednak pojawiły się pewne problemy, które nie tylko wykluczyły takie rozwiązanie, ale także zmusiły do dalszego korzystania ze stref opóźnionych. Problemy wynikające z montażu zewnętrznego wynikają przede wszystkim z niskiej odporności manipulatorów na wilgoć i niskie temperatury, co powodowało ich uszkodzenie. Ponadto, wyniesienie manipulatorów na zewnętrz obiektów, czyli w miejsca nie chronione, znacznie zwiększa ich podatność na ingerencje osób trzecich i akty wandalizmu, co w konsekwencji przyczynia się do spadku skuteczności ochrony całego systemu. Z tego też względu konieczne stało się dalsze korzystanie z stref opóźnionych. Dodatkowo stwierdzono, że wskazane jest montowanie manipulatorów jak najdalej od drzwi wejściowych, co z kolei stworzyło konieczność programowania jako opóźnionych kilku linii dozorowych z czujkami alarmowymi kontrolującymi przejście od drzwi wejściowych do manipulatora.

Kolejnym krokiem w rozwiązaniu omawianego problemu było wprowadzenie tzw. stref dojścia, czyli stworzenie linii dozorowych warunkowo opóźnionych (działają natychmiastowo od momentu uzbrojenia systemu alarmowego). Naruszenie jednej ze stref opóźnionych sprawia, że linie warunkowo opóźnione są automatycznie przełączane w tryb pracy opóźnionej, jednak tylko na czas przeznaczony na wejście. Aby lepiej zrozumieć zasadę działania stref opóźnionych i linii warunkowo opóźnionych przytoczę pewien przykład. Na strefie opóźnionej zainstalowano czujkę magnetyczną zabezpieczającą drzwi wejściowe przed otwarcie. Przejście do manipulatora umożliwiającego rozbrojenie systemu prowadzi przez wiatrołap do korytarza na parterze, gdzie zainstalowano najbliższy wejściu manipulator. Czujki znajdujące się w wiatrołapie, korytarzu i w salonie, mogące wykryć ruch osoby przemieszczającej się od drzwi wejściowych do korytarza gdzie zamontowano manipulator, zostały zainstalowane na liniach warunkowo opóźnionych. W takiej konfiguracji ruch wykryty bezpośrednio w salonie, korytarzu i wiatrołapie spowoduje natychmiastowe wygenerowanie alarmu, chyba, że wcześniej zostaną otwarte drzwi wejściowe, które aktywują linię czujki magnetycznej zabezpieczającej drzwi. W takim przypadku wszystkie trzy linie warunkowo opóźnione (wiatrołap, korytarz, salon) przejdą w tryb opóźnienia, co tym samym pozwoli na przejście do manipulatora i rozbrojenie systemu bez wcześniejszego wygenerowania alarmu, chyba, że zostanie przekroczony określony czas na wejście. Oczywiście to takie rozwiązanie nadal nie jest doskonałe, ponieważ złodziej może włamać się przez drzwi wejściowe i wykorzystać ustawiony czas na wejście, po którym dopiero zostanie załączony alarm.


RE-4K Satel

Fot. 4-kanałowy sterownik radiowy RE-4K Satel


Innym rozwiązaniem, które wydawałoby się, że jest pozbawione wad wynikających z zastosowania czasu opóźnienia na wejście i rozbrojenie systemu, jest zastosowanie radiolinii sterującej centralą alarmową na odległość. Takie rozwiązanie polega na zwarciu lub rozwarciu konkretnego zacisku centrali alarmowej do masy, co tym samym powoduje rozbrojenie lub uzbrojenie systemu. Oczywiście tego typu rozbrajanie systemów alarmowych jest sporym krokiem wstecz, ponieważ tego typu zabiegi były stosowane już na przełomie lat 70 i 80 ubiegłego wieku. Ponadto, zawsze istnieje ryzyku zgubienia lub utraty (np. w wyniku kradzieży) pilota sterującego, co w dużym stopniu stawia skuteczność działania systemu sygnalizacji włamani i napadu pod znakiem zapytania.


RE-2K Satel

Fot. Sterownik radiowy 2-kanałowy RE-2K Satel


Skutecznym rozwiązaniem wszystkich wcześniej omawianych problemów, okazało się dopiero połączenie tych dwóch rozwiązań, które pozwoliło na stworzenie konstrukcji możliwej do zaakceptowania przez zdecydowaną większość użytkowników. W takim przypadku wszystkie czujki są podłączone do linii natychmiastowo, oczywiście oprócz czujek stref dojścia do manipulatora, drzwi wejściowych i ew. czujek zewnętrznych, które są podłączone do linii warunkowo opóźnionych. Na linii opóźnionej zamiast zainstalowanych czujek, znajduje się przekaźnik radiolinią symulujący wejście. Naruszenie jakiejkolwiek ze stref ochrony obiektu natychmiastowo powoduje załączenie alarmu. Tak skonstruowana instalacja alarmowa może zostać rozbrojona jedynie po uprzednim naciśnięciu przycisku na pilocie sterującym (symulacja naruszenie strefy opóźnionej wejścia), co powoduje przełączenie linii warunkowo opóźnionych na tryb pracy opóźnionej, i tym samym otwiera drogę dojścia do manipulatora, który pozwala na rozbrojenie systemu. Oczywiście droga dojścia do manipulatora otwierana jest na ściśle określony czas, po którego przekroczeniu następuje wygenerowanie alarmu. Jednak w takim przypadku, czas wejścia może być znacznie dłuży (nawet do kilku minut), ponieważ włączenie opóźnienia możliwe jest tylko i wyłączenie za pomocą pilota sterującego, który jest w posiadaniu użytkownika....wróć do pomocy

Oferty specjalne
Newsletter Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami!

KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info