Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Cyfrowe systemy CCTV

Cyfrowe systemy CCTV to nowoczesne aplikacje dozorowe cechujące się przede wszystkim ogromnymi możliwościami. Według powszechnej opinii cyfrowe systemy CCTV są aplikacjami zdecydowanie droższymi niż tradycyjne analogowe systemy telewizji przemysłowej. Jak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że nie jest to prawdą a najlepiej świadczą o tym fakcie ostatnio przeprowadzone badania.

Czy kamery sieciowe IP są droższe od analogowych kamer przemysłowych? Oczywiście, że tak i nie powinno to nikogo dziwić ponieważ funkcjonalność kamer IP zdecydowanie przewyższa możliwości analogowych kamer CCTV. Czy system monitoringu IP jest droższy niż analogowy system CCTV? Tutaj zdania są podzielone niektórzy jednoznacznie twierdzą, że jest droższy inni nie są pewni, a jeszcze inni, że jest zdecydowanie tańszy. Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od osoby, która na nie odpowiada. Dlaczego zdania są tak bardzo podzielone? Z całą pewnością w pewnym stopniu wynika to z faktu, iż niewiele osób tak naprawdę orientuje się w całkowitych kosztach inwestycji związanej z budową i zarządzaniem systemem telewizji przemysłowej. Ponadto, odpowiedź zależy także od rodzaju omawianego systemu i jego budowy (ile kamer CCTV, charakter monitorowanego obiektu, rozmieszczenie kamer, itp.).

W ostatnim czasie przeprowadzono specjalistyczne badania mające na celu wyjaśnienie pewnych aspektów z tego zakresu. Badanie zostało przeprowadzone przez całkowicie niezależnych badaczy, co pozwoliło na uzyskanie najbardziej wiarygodnych wyników. Głównym celem badania polegało na skupieniu uwagi na wymiernych kosztach materialnych dla całego kosztu inwestycji związanej z budową instalacji CCTV. W badaniu nie brano pod uwagę żadnych dodatkowych korzyści wynikających ze stosowania kamer IP, pominięto między innymi: lepszą jakość obrazu, korzystanie z technologii mega pikselowej, itp. Badacze za główny cel przyjęli wyjaśnienie czym jest całkowity koszt inwestycji w typowym scenariuszy dla systemu zarówno tego wykonanego w technologii cyfrowej IP jak i analogowej. W badaniach mających wyjaśnić, który z systemów jest rzeczywiście droższy wzięli udział analitycy rynku oraz integratorzy z branży CCTV.

Za scenariusz bazowy wybrano system dozorowy średniej wielkości. Wybór średniej wielkości aplikacji wynikał przede wszystkim z jego zakresu złożoności oraz z uwagi, iż nie przedstawiał on wyraźnych korzyści kosztownych na rzecz systemu analogowego ani na rzecz systemu monitoringu IP. Liczba kamer w projekcie również została wybrana bezstronnie. W przypadku techniki analogowej systemy CCTV składają się kamer CCTV będącymi wielokrotnością liczby 16 (16, 32, 48). W technice opartej na sieciach IP najkorzystniejszymi rozwiązaniami są systemu składające się z 17, 33 lub 49 kamer IP. W badaniu wzięto pod uwagę system składający się z 40 kamer przemysłowych, co jest wartością pośrednią dla obu branych pod uwagę technologii.

Kolejnym etapem tego niezależnego badania było znalezienie odpowiedniego obszaru odniesienia, który może zostać użyty do celów porównawczych kosztów związanych z budową systemu analogowego i sieciowego IP. Badacze za najbardziej wiarygodny obszar odniesienia wybrali „Nadzór szkoły”, a do przeprowadzenia badań porównawczych kosztów inwestycji posłużył istniejący obiekt szkolny.

W tym miejscu nasunęło się kolejne pytanie: jakie elementy odpowiedzialne są za koszt uruchomienia sieciowego IP lub analogowego systemu telewizji przemysłowej w zakresie określonego wcześniej scenariusza bazowego? W celu uzyskania jak najbardziej rzetelnej odpowiedzi na to pytanie dokładnie opracowano zbiór składników tworzących całkowity koszt inwestycji. Pod uwagę wzięto zarówno koszty elementów składowe systemu jak i koszty związane z instalacją i zarządzaniem. Przede wszystkim dokładnie określono i zweryfikowano koszty, które zostały uznane za równoważne zarówno dla systemu monitoringu IP jak i analogowej aplikacji CCTV. Ponadto, określono grupę składników kosztownych, a następnie podzielono je na kilka kategorii, w tym: 40 kamer przemysłowych, dystrybucja danych i zasilanie, oprogramowanie zarządzające, akcesoria i koszty dodatkowe. Po zestawieniu ofert wszystkich biorących udział w badaniu integratorów uzyskano następujące wyniki:

 • koszt systemu telewizji przemysłowej IP w porównaniu z analogową miał o 3,4% mniejszy koszt całkowity inwestycji.

 • najniższy koszt systemu monitoringu IP miał o 25,4% niższy koszt CKI niż najniższy koszt systemu CCTV zbudowanego w technologii analogowej.

 • najwyższy koszt systemu monitoringu IP miał o 11,5% wyższy koszt CKI niż najwyższy koszt systemu CCTV zbudowanego w technologii analogowej.

Po szczegółowym porównaniu kosztów związanych z budową analogowego i sieciowego systemu monitoringu przemysłowego sformułowano następujące wnioski:

 • kamery IP stanowiły połowę kosztów całkowitych inwestycji związanej z budową systemu monitoringu IP, podczas gdy kamery analogowe stanowiły jedynie jedną trzecią kosztów całkowitych.

 • kamery IP było o blisko 50% droższe niż ich analogowe odpowiedniki.

 • okablowanie systemu monitoringu IP było niemalże trzykrotnie niższe niż okablowanie związane z budową analogowej instalacji CCTV.

 • koszty związane z zapisem wizji i zarządzaniem w obu przypadkach były bardzo podobne.

 • jakość materiałów wideo w systemach IP jest lepsza niż w DVR,

 • koszty związane z instalacją i szkoleniem operatorów w przypadku aplikacji analogowych są niemalże 50% droższe niż w systemach opartych na technologii IP. Ogólny wniosek odnośnie systemów telewizji przemysłowej jest taki, że im większa aplikacja tym bardziej opłacalna jest instalacja IP. Badania wyraźnie wskazują, że w przypadku systemów CCTV składających się z 32 lub większej ilości kamer przemysłowych bardziej opłacalne jest stosowanie rozwiązań cyfrowych opartych na sieciach IP.

Podczas przeprowadzonego badania, uczestnicy dostrzegli także kilka innych różnic, nie związanych bezpośrednio z kosztami całkowitymi inwestycji. Różnice, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w kosztach to między innymi:

 • skalowalność – zdecydowanie lepsza w systemach monitoringu IP, użytkownik w dowolnej chwili bez większego problemu może dodać dodatkową kamerę IP.

 • elastyczność – podobnie jak skalowalność jest większa w przypadku technologii IP.

 • jakość obrazów z kamer IP jest niepodważalnie lepsza niż z ich odpowiedników analogowych,

 • systemy monitoringu IP są wstanie obsługiwać kamery wysokorozdzielczościowe, w tym kamery megapikselowe.

 • miejscowa infrastruktura IP często już istnieje i może zostać wykorzystana przez sieciowy system wideo.

 • okablowanie koncentryczne w przypadku systemów analogowych jest trudniejsze w naprawie niż okablowanie w przypadku systemów IP.

 • systemu monitoringu IP można obsługiwać zdalnie z poziomu sieci komputerowej.

 • sprzęt informatyczny zdecydowanie szybciej tanieje niż sprzęt analogowy.

Ogólnie wnioski wynikające z przeprowadzonego badania:

 • systemy telewizji przemysłowej IP składające się z 40 kamer IP mają niższy koszt całkowity inwestycji niż analogowe systemy telewizji przemysłowej, składające się z tej samej liczby kamer CCTV. Koszt systemy IP w stosunku do analogowego jest niższy o 3,4%.

 • koszty systemów IP są niższe od analogowych jeżeli system składa się z więcej niż 32 kamer przemysłowych. W przypadku systemów posiadających od 16 do 32 kamer przemysłowych koszty obu rozwiązań są podobne. W przypadku systemów posiadających mniej niż 16 kamer przemysłowych tańszym rozwiązaniem jest technika analogowa.

 • jeżeli istnieje infrastruktura IP koszty związane z budową monitoringu IP są zawsze niższe niż koszty budowy aplikacji analogowej.

 • systemy monitoringu IP posiadają wiele niewymiernych korzyści, w tym: udoskonalona jakość obrazów, wysoka elastyczność, lepsza konserwacja i obsługa, łatwiejsze rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.« wróć
Oferty specjalne
Newsletter Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami!

KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info