Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Monitoring systemów alarmowych

Podstawowym zadaniem monitoringu systemów alarmowych, w przypadku wykrycia zagrożenia i wygenerowania alarmu, jest wzywanie odpowiednich służb interwencyjnych, zajmujących się fizyczną ochroną danego obiektu. Dodatkowo monitoring systemów alarmowych jest również odpowiedzialny za zbieranie wszelkiego rodzaju informacji na temat aktualnego stanu instalacji alarmowej, awarii oraz innych zajść, mogących w jakikolwiek sposób wpłynąć na poprawność działania systemu alarmowego. Przekazywanie sygnałów alarmowych poza teren chronionych obiektów może być realizowane drogą przewodową (w większości przypadków za pomocą linii telefonicznej) lub drogą bezprzewodową (za pomocą zespołu urządzeń nadajnik-odbiornik radiowy).

Zdecydowanie najbardziej popularną metodą monitorowania systemów alarmowych jest monitoring telefoniczny, którego idea polega na przekazywaniu przez centralę alarmową odpowiednich informacji do stacji monitorującej, w której odbywa się ich analiza i podejmowanie decyzji o ew. interwencji odpowiednich służ ochrony.

Za realizację połączeń telefonicznych między instalacją alarmową a stacją monitorującą jest odpowiedzialny, wbudowany w centralę alarmową tzw. dialer telefoniczny (komunikator telefoniczny). Po zestawieniu połączenia z wcześniej zdefiniowanym numerem telefonu, możliwe jest przekazanie informacji o alarmie, będącego reakcją systemu na zaistniałe zdarzenie alarmowe. Możliwa jest również emisja komunikatów słownych (za pomocą zainstalowanego syntezera mowy) lub emisja odpowiedniego kodu (przeważnie binarnego lub heksadecymalnego). Oba rozwiązania są specjalnym rodzajem powiadomień (nie zawsze standardowo oferowane przez centrale alarmowe) przeznaczonych do przesyłania komunikatów o stanie instalacji alarmowej do agencji ochrony. W zależności od rodzaju alarmu wzywane są odpowiednie służby interwencyjne np. na alarm włamaniowy powiadamiana jest ochrona obiektu lub policja, natomiast na alarm pożarowy straż pożarna.


CA-10 P Satel

Fot. Centralka alarmowa z wbudowanym dialerem telefonicznym CA-10 P Satel


Wszystkie numery telefonów oraz kolejność powiadamiania o zdarzeniach alarmowych są definiowane przez instalatora w procesie programowania instalacji alarmowej. Jeśli w instalacji alarmowej wykorzystuje się funkcje dialera telefonicznego centrali alarmowej, należy pamiętać aby miejska linia telefoniczna była doprowadzona bezpośrednio do centrali alarmowej, natomiast wszystkie aparaty telefoniczne znajdujące się w chronionym obiekcie powinny być łączone z centralą alarmową. Takie rozwiązanie sprawia, że w momencie gdy centrala alarmowa korzysta z linii telefonicznej, we wszystkich dołączonych do centrali aparatach telefonicznych nie słuchać żadnych sygnałów, co w rezultacie pozwala na sprawne przeprowadzenie akcji alarmowej i prawidłowe przekazania komunikatów alarmowych do stacji monitorującej.


DT-1 Satel

Fot. Moduł DT-1 Satel do powiadamiania telefonicznego


W monitoringu systemów alarmowych należy szczególną uwagę zwracać na ilość komunikatów przesyłanych za pomocą linii telefonicznej do stacji monitorującej. Zbyt duża ilość komunikatów transmitowanych z centrali do stacji monitorującej może spowodować nadmierne obciążenie linii telefonicznej. Przeciążenie linii telefonicznej w wyniku napływu bardzo dużej ilości komunikatów, może znacznie utrudnić wysłanie istotnych informacji z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu oraz ludzi w nim przebywających, i tym samym obniżyć skuteczność reakcji służb ochrony.

Współczesne centrale alarmowe przekazują do stacji monitorującej zakodowane sygnały w formatach impulsowych lub tonowych. Każdorazowo dane przesyłane do stacji monitorującej zawierają numer chronionego obiektu, kod zdarzenia oraz sumy kontrole. Transmisja sygnałów następuje w odpowiedzi na każdą zmianę stanu systemu alarmowego (uzbrojenie, rozbrojenie, alarm, napad, sabotaż, awaria, itp.). W zależności od rodzaju otrzymanego komunikatu następuje odpowiednia reakcja dyżurnego stacji monitorowania np. po otrzymaniu informacji o alarmie na miejsce zdarzenia natychmiastowo wysyłany jest patrol interwencyjny.

Do prawidłowego zaprogramowania centrali alarmowej do monitoringu telefonicznego wymagane są następujące dane:

  • Numer telefonu stacji monitoringu,

  • Numer identyfikacyjny chronionego obiektu,

  • Format transmisji danych,

  • Kody raportujące zdarzenia.

Wszystkie w/w dane są poufne i programowane przez serwis techniczny agencji ochrony odpowiedzialnej za ochronę danego obiektu.

Obecnie coraz częściej monitoring telefoniczny zastępowany jest monitoringiem radiowym, który cechuje się większą elastycznością i skutecznością działania. Najprostsza wersja monitoringu radiowego składa się ze specjalnego nadajnika wyposażonego przeważnie w 8 wejść (inputs), na które podawana jest masa w przypadku wygenerowania alarmu lub stanu aktywnego (uzbrojenie systemu, brak zasilania centrali, brak zasilania czujek, itp.). W trakcie czuwania systemu alarmowego masy są odłączone, co tym samym sygnalizuje brak alarmu lub staniu aktywnego (rozbrojenie systemu, prawidłowa praca wszystkich elementów składowych instalacji, itp.). Spotyka się także bardziej rozbudowane nadajniki do radiowego monitoringu systemów alarmowych. Posiadają one możliwość przekazywania wielu informacji dodatkowych, nie koniecznie związanych z wystąpieniem alarmu. Informacje dodatkowe przekazywane przez tego typu nadajniki mogą m.in. informować o stanie poszczególnych czujek, z jakiej linii dozorowej został wywołany alarm, itp.


Moduł GSM-4 PS Satel

Fot. Moduł komunikacyjny GSM/GPRS odpowiadający za komunikacje GSM w systemie alarmowym


Zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe systemy monitoringu instalacji alarmowych posiadają pewną wadę. Oba te rozwiązania są systemami powiadamiania stacji monitorującej o alarmie, jednak jeśli ktoś uszkodzi dialer telefoniczny lub nadajnik, zablokuje lub zniszczy linię telefoniczną, sygnały alarmowe z centrali nie mają szans dotrzeć do stacji monitorującej. Z tego też względu w większości przypadkach, 1 lub 2 razy na dobę, o ściśle określonych godzinach, system alarmowy przekazuje do stacji monitorującej sygnał kontrolny (w przypadku braku sygnału na miejsce pracy systemu przyjeżdża ekipa techniczna w celu sprawdzenia przyczyny zaniku transmisji). Taki system powiadomień jest system z transmisją jednokierunkową, czyli rozwiązaniami mogącymi przekazywać komunikaty jedynie w kierunki od centrali do stacji monitorującej, określanym jako monitoring „off-line”.


GPRS-T2 Satel

Fot. GPRS-T2 SATEL - moduł komunikacyjny GSM


Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, lepsze ale i też bardziej kosztowne, a jest nim tzw. monitoring „on-line”, pozwalający na realizację transmisji dwukierunkowej. Takie rozwiązanie oprócz funkcji powiadamiania stacji monitorującej o alarmach, oferuje również możliwość wysyłania zapytań ze stacji monitorującej do centrali alarmowej chronionego obiektu. Zapytania kierowane do centrali alarmowej są przekazywane w losowych odstępach czasu nie przekraczających 180 sekund. Na każde takie zapytanie system alarmowy musi odpowiedzieć odpowiednim kodem, na który składa się numer identyfikacyjny chronionego obiektu oraz podstawowe parametry systemu alarmowego. Odpowiedz na zapytanie musi dotrzeć do stacji monitorującej w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. W przypadku braku odpowiedzi w czasie do 30 sekund, w stacji monitorującej wywoływany jest alarm o zaniku łączności, co w rezultacie powoduje wysłanie do obiektu ekipy technicznej....wróć do pomocy

Oferty specjalne
Newsletter Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami!

KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info