Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Marzec 2002W pierwszej połowie tego roku amerykańska firma Pelco rozpoczęła produkcję dwóch modeli nowej generacji zintegrowanych kopułkowych kamer szybkoobrotowych: Spectra III SE oraz Spectra III. W wielu instalacjach CCTV, a w szczególności w systemach monitoringu miast i obiektów użyteczności publicznej, a także sportowych, zastosowano już kopułkowe kamery szybkoobrotowe z poprzedniej serii Spectra II. Nowe modele kamer, w porównaniu z poprzednimi, wyróżniają się wieloma nowymi i użytecznymi funkcjami i stanowią wzorzec na rynku tego typu kamer na świecie. Kamery posiadają menu programowania w języku polskim. Amerykańska firma Pelco, znany na świecie i również w Polsce producent szerokiego asortymentu sprzętu CCTV, w swojej ofercie handlowej oferuje kilka tysięcy elementów i urządzeń mających zastosowanie w systemach telewizji dozorowej. Światowa lista referencyjna firmy Pelco obejmuje kilkaset dużych instalacji. Również w Polsce zainstalowanych zostało wiele urządzeń firmy, a w szczególności kopułkowych kamer obrotowych z serii Spectra II, użytych w monitoringu miast i obiektów np. sportowych. Firma posiada Międzynarodowy Znak Jakości ISO9001. Cały sprzęt Pelco produkowany na rynek europejski posiada certyfikat CE. W pierwszej połowie tego roku firma Pelco rozpoczęła produkcję dwóch modeli nowej generacji zintegrowanych kopułkowych kamer szybkoobrotowych: Spectra III SE oraz Spectra III. W niniejszym artykule opisano pokrótce parametry kamer z nowej serii Spectra III, ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcji. Charakterystyka kamer z serii Spectra III Każda kopułkowa głowica Spectra III SE i Spectra III firmy Pelco składa się z kamery o bardzo dobrych parametrach elektrycznych, zintegrowanej z obiektywem typu zoom, mechanizmu pozycjonującego pan/tilt oraz odbiornika telemetrii. Do sterowania kamerami mogą być użyte następujące protokóły transmisji (automatyczne rozpoznawanie protokółu transmisji): Coaxitron® (sterowanie po kablu wizyjnym), Pelco P® i Pelco D® (sterowanie RS-422 – skrętka dwuparowa). Zintegrowana kamera jako całość zajmuje niewiele miejsca, charakteryzuje się cichą pracą i może obracać się o pełny kąt 360°, z dużą prędkością dochodzącą do 360° na sekundę (Spectra III – do 250° na sekundę), jak też z małą, równomierną prędkością 0,1°/sek. Maksymalne prędkości obrotu kamer dotyczą pracy automatycznej kamer, przy wybieraniu ujęć programowych. Przy sterowaniu ręcznym kamer Spectra, prędkości pozioma i pionowa są proporcjonalne do bieżącego ustawienia zoomu obiektywu kamery, Wszystkie modele kamer zawierają nowoczesne przetworniki obrazu – matryce CCD o formacie 1/4. Zintegrowane kamery Spectra III SE i Spectra III są aktualnie produkowane w siedmiu głównych wersjach: 1. Kamery wewnętrzne (IP 40), umieszczane w suficie, do montażu np. w suficie podwieszanym , Wpuszczana w sufit część kamery jest koloru czarnego. 2. Kamery wewnętrzne (IP 40), w wykonaniu wandaloodpornym 3. Kamery zewnętrzne (IP 66), umieszczane w suficie, do montażu np. w suficie podwieszanym. Kamery są koloru czarnego. 4. Kamery wewnętrzne (IP 40) do zawieszenia pod sufitem lub na wysięgniku obok ściany. W tym wykonaniu obudowa kamery może być koloru czarnego lub jasno szarego. 5. Kamery wewnętrzne do mocowania bezpośrednio do sufitu lub innej płaskiej powierzchni. W tym wykonaniu obudowa kamery może być koloru czarnego lub białego. 7. 6. Kamery zewnętrzne (IP66) do montażu do ściany, na wysięgniku. W tym wykonaniu obudowa kamery jest koloru jasnoszarego. Do pracy w trudnych warunkach klimatycznych; obudowa kamery może być wykonana ze stali kwasoodpornej, zamiast stopu aluminium. 8. Kamery wandaloodporne do montażu wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń na wysięgniku lub podwieszane do sufitu. Kamery te mogą występować w wersjach bez lub z dodatkowym zabezpieczeniem („kagańcem”). W tym wykonaniu obudowa kamery jest koloru jasno szarego. Ponadto dostępnych jest wiele rodzajów adapterów umożliwiających montaż kamer w narożach ścian, na parapetach, gzymsach, dachach i masztach. Kamery są zasilane prądem zmiennym o napięciu o wartości nominalnej 24 V (18-30 VAC). Każda kamera jest wyposażona w półkolistą osłonę (kopułkę), znajdującą się w części dolnej zestawu. Kopułki są dostępne w następujących kolorach: przezroczystym, przydymionym, złotym i srebrnym. Kamery przeznaczone do pracy na zewnątrz pomieszczeń są wyposażone w osłony przezroczyste lub przydymione oraz w grzejnik i termostat. Obudowy kamer są wykonane ze stopu aluminium. Parametry kamer z serii Spectra Kamery występują w dwóch podstawowych wykonaniach: Spectra III SE i Spectra III. Druga grupa kamer – Spectra III, jest ekonomiczną wersją kamer Spectra III SE. W tabeli przedstawiono parametry kamer Spectra III SE i Spectra III. Opis wybranych parametrów kamer z serii Spectra Wszystkie modele kamer Spectra III są wyposażone w układ automatycznego ustawiania ostrości, z możliwością ręcznego dostrajania. Dodatkowo, ustawianie ostrości obiektywu oraz zmiany zoomu są możliwe z czterema programowalnymi prędkościami. W kamerach Spectra III SE można zaprogramować 80 ujęć programowych, a w kamerach Spectra III – 40 ujęć. Dla każdego ujęcia programowego istnieje możliwość zaprogramowania pozycji kamery (mogą być wyświetlane na ekranie monitora: kąt elewacji i azymutu oraz strona świata), zoomu, numeru i nazwy (do 20 znaków) oraz, dodatkowo, parametrów obrazu (ustawień kamery) i detekcji ruchu. W ustawieniach kamery można zaprogramować: prędkość migawki (łącznie z wydłużonym czasem ekspozycji), sposób włączania filtra podczerwieni oraz jego tryb (zmierzch, noc), automatyczną przysłonę (otwór przysłony oraz poziom odniesienia), balans bieli, a także kompensację jasnego tła i włączenie funkcji dynamiki oświetlenia ze względu na nierównomiernie oświetlone obszary (wyważenie kontrastów w obrazie). Wymienione wyżej ustawienia kamery można zmieniać również w przypadku obserwacji ręcznej oraz programowaniu tras obserwacji, skanowaniu. W ujęciu programowym można uaktywnić i zaprogramować detekcję ruchu. Można zaprogramować cztery obszary detekcji aktywności na obrazie z kamery. o trzech poziomach czułości (niskim, średnim i wysokim). Gdy preset z ustawioną detekcją ruchu zostanie wywołany i pojawi się aktywność na obrazie z kamery. możliwa jest aktywacja jednego z dwóch wyjść alarmowych (programowany czas aktywności). Programowanie ustawień kamery oraz detekcji ruchu nie dotyczy modeli kamer Spectra III. Dokładność egzekwowania zaprogramowanych ujęć programowych jest nie gorsza niż 0,1 stopnia (0,25 stopnia – Spectra III). W kamerach można zaprogramować dowolne trasy obserwacji: w modelach Spectra III SE – cztery trasy o długości „wirtualnej” (czas trwania każdej z zaprogramowanych tras zależy od liczby użycia np. presetów, zoomu, maskowań obrazu itp.), natomiast w kamerach z serii Spectra III – jedną trasę. W trasach obserwacji można uwzględnić zaprogramowane uprzednio ujęcia programowe, wybierane w dowolnej kolejności i o dowolnym czasie trwania. Kamery z serii Spectra III są wyposażone w port danych, złącze RJ-45. Poprzez połączenie kamery poprzez to złącze z portem RS-232 komputera, używając specjalnego programu (dostępnego na stronach internetowych Pelco), jest możliwe uaktualnianie oprogramowania oraz „wgranie” różnych wersji językowych menu programowania kamery, Dodatkowo, poprzez to złącze danych, jest możliwa diagnostyka kamery w miejscu jej instalacji. Zamiast komputera osobistego, można użyć laptopa, notebooka lub palmtopa. Kamery z serii Spectra III SE mają wbudowaną dodatkową pamięć w obudowę kamery, Dzięki temu, przy zamianie samej kamery na inny egzemplarz, nie ma konieczności powtórnego programowania. Wszystkie zaprogramowane uprzednio parametry są kopiowane z pamięci w obudowie do pamięci kamery, W kamerach z serii Spectra III można zaprogramować tak zwane poziome „strefy nadzoru”, o programowalnym kącie elewacji, długości i nazwie (do 20 znaków). Dodatkowo, w kamerach Spectra III SE można programować zamaskowane obszary poziome o różnej wielkości: dla danego kąta azymutu oraz zoomu. Następną ciekawą funkcją w tych kamerach są obszary (okna) zastrzeżone. Można zaprogramować do ośmiu takich okien o zadanej wielkości, dla żądanego zoomu. Obszary obrazu w ten sposób zamaskowane, są widoczne do momentu uprzednio zaprogramowanego zbliżenia. Po przekroczeniu zaprogramowanego zoomu, te zamaskowane obszary stają się szare lub rozmazane i są niewidoczne dla obserwatora. Kamery z serii Spectra III mają wbudowane układy chroniące przed przepięciami elektrycznymi. Są estetycznie wykonane, łatwe w montażu i demontażu. Sterowanie kamerami z serii Spectra Dostęp do menu programowania kamery (preset 95) jest różny, w zależności od użytego typu sterownika. Wszystkie sterowniki klawiaturowe Pelco, oprócz sterowania kamerami. umożliwiają również programowanie parametrów kamer Spectra III, poprzez wybranie ujęcia programowego 95, umożliwiającego wejście w menu programowania kamery, Klawiatury sterujące: KBD 9760 oraz KBD 300A (z prawej) Można wybrać język polski w menu, spośród wielu dostępnych języków programowania parametrów kamery, Jak już wspomniano, odbiornik telemetrii zainstalowane w zintegrowanych kamerach kopułkowych Spectra III SE i Spectra III, umożliwiają sterowanie kamerami. zarówno po kablu koncentrycznym (Coaxitron), jak też za pomocą skrętki dwuparowej, przy użyciu protokółów transmisji RS-422 (protokóły Pelco P i Pelco D). Klawiatury sterujące KBD 4000 i KBD 4002 (z prawej). Sterowanie poprzez multipleksery z serii Genex) Sterowanie kamerami oraz programowanie i egzekwowanie różnych funkcji (ujęcia programowe, trasy nadzoru, trasy obserwacji itp.) odbywa się za pomocą zewnętrznych klawiatur. Możliwe jest również użycie sterowników klawiaturowych innych, wybranych firm konkurencyjnych (np. American Dynamics, Philips) po zastosowaniu specjalnego translatora w postaci małej, drukowanej płytki, umieszczanej wewnątrz głowicy kamery, Dostępne klawiatury Pelco to: KBD 200/300A (sterowanie bezpośrednie lub poprzez krosownic CM6700/ CM6800), KBD 9760 (poprzez krosownice CM 9740 i 9760), KBD 4000 (poprzez multiplekser Genex), MPT 9500 (sterowanie bezpośrednie: Coaxitron oraz Pelco P). Można również sterować kamerami z serii Spectra III poprzez sieć komputerową, wykorzystując do tego celu urządzenia z serii Pelconet wraz z oprogramowaniem. Nadajnik Pelconet Klawiatury do sterowania bezpośredniego kamerami Spectra III umożliwiają sterowanie 16 kamerami za pomocą jednej klawiatury. Natomiast sterowanie kamerami z klawiatur poprzez krosownice wizyjne, umożliwia sterowanie wieloma kamerami z wielu klawiatur (w zależności od modelu zastosowanej krosownicy wizyjnej). Wygląd modułu kamery z serii Spectra III Sterowanie kamerami z serii Spectra III za pomocą sterowników innych producentów jest również możliwe, pod warunkiem, że sterowniki te obsługują co najmniej jeden z protokółów sterowania telemetrią Pelco. Niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane lub być obsługiwane częściowo, mogą też wystąpić problemy z bezpośrednim wejściem do menu programowania kamer Spectra III itp. Każdy przypadek współpracy sterownika innego producenta z kamerami z serii Spectra III, musi być rozpatrywany indywidualnie. Wiele sterowników innych producentów nie obsługuje tras obserwacji. Dzięki funkcjom parkowania, przywrócenia zasilania lub poprzez wejścia alarmowe, obecne w kamerach z serii Spectra III SE, a ściśle dzięki możliwości ustawienia formy reakcji na ww. funkcje, można na przykład wyzwolić jedną z tras obserwacji ze sterownika (innego producenta), który nie posiada tego typu przycisku funkcyjnego. Wojciech Ciećwierz  Kamery bezprzewodowe są w pełni funkcjonalnymi zestawami do dyskretnej obserwacji i monitoringu a ich niewielkie rozmiary znajdują wiele zastosowań w monitoringu osób i obiektów. Bezprzewodowy tryb pracy kamer oraz wbudowane baterie otwierają przed nami nieograniczone możliwości zastosowań dla kamer bezprzewodowych.  Kolejne targi SECURITY w Essen potwierdziły bieżącą tendencję i kierunek rozwoju jaki stawiają sobie producenci urządzeń i systemów CCTV. Większość energii skupia się na rozwoju mechanizmów i rozwiązań związanych z cyfrowym przesyłem informacji. Moje sprawozdanie ograniczę jednak tym razem do produktów firmy SONY. Oferta SONY zmieniła się dość radykalnie. Nie chodzi tu tylko o zmianę symboli czy np. typów kamer ale o modyfikację wizerunku oferty CCTV. Jej pierwszym sygnałem jest nowa nazwa katalogu CCTV z dotychczasowego „Sony CCTV General Catalogue” na „e-Surveillance catalogue”. Zmiana nazwy ma sygnalizować wyjście na przeciw nowym potrzebom stawianym przed systemami zabezpieczeń video. „E-surveillance” oznacza możliwość kontroli, sterowania, podglądu i rejestracji - w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Połączenia sieciowe czy Internetowe umożliwiają sterowanie kamerami. rejestracją a także odbiór wszelkich informacji alarmowych. Nowe produkty w ofercie SONY mają nie tylko zapewniać elastyczność w dotychczasowych, klasycznych konfiguracjach ale także wychodzić na przeciw nowym rozwiązaniom i trendom. Firma SONY zaprezentowała nowy asortyment urządzeń gotowych do pracy z wykorzystaniem mechanizmów sieciowych. SNT-V304 - wideo serwer sieciowy umożliwiający transmisję standardowego sygnału wideo z typowych kamer poprzez sieć. Urządzenie to było już opisywane na łamach „Twierdzy”. SNC-RZ30P - sieciowa kamera PTZ. Jest to pierwsza kamera sieciowa, która umożliwia transmisję obrazu w czasie rzeczywistym (25 ramek na sekundę) w rozdzielczości VGA (640x480). Pozostałe cechy kamery to 25-krotny zoom optyczny oraz 300-krotny zoom cyfrowy, praca w trybie dzień/noc, możliwość zapisu obrazu w wewnętrznej pamięci lub na wymiennych kartach PCMCIA, interfejs RS232/RS485. Oczywiście tak jak w przypadku wszystkich tego typu urządzeń podgląd i sterowanie jest możliwe z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej. SNT-VL10P - kamera sieciowa. W odróżnieniu od innych kamer sieciowych posiada (podobnie jak SNC-RZ30P) standardowe wyjście wideo - 480linii. Podczas pracy sieciowej korzysta z kompresji Wavelet, umożliwia transmisję obrazu z szybkością 120 ramek na sekundę (przy rozmiarze klatki 3KB), posiada wbudowany detektor ruchu, a także interfejs USB oraz RS232/RS485. Ciekawą własnością jest to, że można wybrać fragment obrazu. który będzie przykazywany z mniejszą kompresją (wyższa jakość), przy czym nie tracimy widoku całego kadru – wszystko poza wybranym oknem jest przekazywane w odcieniach szarości. Wszystko po to, aby można było oglądać szczegóły obrazu bez zwiększenia ruchu w sieci. FSV-E1 - serwer video. W odróżnieniu od SNT-V304 jego zadaniem jest przede wszystkim zapis obrazu otrzymywanego z wyszczególnionych kamer sieciowych. Urządzenie to ma umożliwić realizację rozproszonego systemu rejestracji obrazu z kamer sieciowych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum generowany ruch w sieci. Serwer posiada wbudowany dysk 80GB (niebawem 160GB), na którym znajdują się m.in. dwa boot sektory i dwa systemy operacyjne (linux)– wszystko dla zwiększenia niezawodności systemu. Ważne jest także to, że serwer może obsługiwać w tym samym czasie do 200 użytkowników. Urządzenie posiada 3 letnią gwarancję. HSR-X200P – 1-kanałowy magnetowid cyfrowy. Urządzenie to służy do zapisu sygnału analogowego, jednak dzięki wbudowanym mechanizmom może być bezpośrednio obsługiwany poprzez sieć. Umożliwia zapis sygnału audio/wideo. Współpracuje z większością typowych multiplekserów. Jakość zapisywanego obrazu to ponad 500 linii. Najistotniejszą cechą jest to, że magnetowid ten nagrywa pełne 25 ramek na sekundę. Oznacza to, że przy zapisie sygnału z kamery (480linii) otrzymujemy nagranie, które nie różni się od oryginału! Sprawdziliśmy to doświadczalnie - gdyby nie kontrolka PLAY można by tylko podejrzewać co jest obrazem na żywo a co odtwarzanym. Oprócz urządzeń wyposażonych w interfejsy sieciowe - zmiany w ofercie SONY dotyczą także typowych elementów CCTV. Z dotychczasowych kamer pozostaje jedynie modele serii SSC-DC50AP. Wszystkie z nowych modeli kamer występują tylko w dwóch (a nie jak dotychczas w trzech wersjach zasilania). Nie oznacza to oczywiście, że któraś wersja jest nieprodukowana – po prostu model z zasilanie 12VDC i 24VAC to fizycznie ta sama kamera, W związku z tym zmienił się nieznacznie sposób oznaczania kamer i tak ostatnia cyfra w symbolu oznacza teraz odpowiednio: 8 – zasilanie 230VAC, 3 – zasilanie 12VDC/24VAC Dokładny opis wszystkich nowych modeli znajduje się w internecie. Najciekawsze zmiany technologiczno-użytkowe wprowadzono w zupełnie nowym modelu kamery kolorowej SSC-DC593/598P. Jest to kamera wysokiej rozdzielczości (480linii) oraz czułości pracująca w trybie dzień/noc. Minimalne oświetlenie podczas pracy w kolorze wynosi 0,8lux przy F1,4, 50IRE. Po przełączeniu w tryb czarno-biały spada ono do 0,07lux przy F1,4, 50IRE. Kamera wyposażona jest w nowy przetwornik wide dynamic DynaView®, który pozwala na zachowanie czytelności obrazu nawet przy silnym prześwietleniu pewnych części kadru. Kamera posiada także wbudowaną detekcję ruchu, strefy prywatne, on-screen menu, a także interfejs RS485. Należy też podkreślić, że kamera posiada bardzo przydatne wyjście dzień/noc, które potwierdza przejście kamery w tryb nocny i może być wykorzystywane np. do włączania oświetlacza podczerwieni, Na stoisku SONY znalazły się także znane już kamery wysoko-rozdzielcze z wbudowanymi obiektywami o klasycznym wyglądzie (modele SSC-MX13/18VCE oraz SSC-CX13/18VP). Kamery z wbudowanymi obiektywami występują także w wersji kopułkowej zarówno do montażu wewnątrz (modele SSC-MD33VCE oraz SSC-CD33VP) jak i na zewnątrz (wersja IP66 – modele SSC-MD53VCE oraz SSC-CD53VP). Należy podkreślić, że wszystkie obiektywy wbudowane w powyższe kamery posiadają ręczny (dwukrotny) zoom oraz automatyczną przesłonę, co zwiększa ich przydatność w zmiennych warunkach oświetleniowych Na koniec warto jeszcze wspomnieć o pojawieniu się dwóch nowych modeli drukarek kolorowych UP-21MD oraz UP-20. Obydwie drukują w formacie A6 z rozdzielczością 400dpi. Wydruk trwa około 17 sekund. Oprócz standardowych wejść wideo/S-wideo model UP-21MDP posiada także wejścia RGB. Obydwie drukarki posiadają wbudowaną pamięć 4 zdjęć.  Serwer wideo stanowi multiplekser cyfrowy z dołączonymi kamerami, Serwer wideo przesyła poprzez sieć komputerową skompresowane obrazy z kamer wideo do serwera EntraPass, który rozsyła je następnie na poszczególne stacje operatorów. W związku z przesyłaniem po sieci obrazów wideo wzrastają wymagania na przepustowość sieci oraz należy się liczyć z jej większą zajętością. Aktualnie oferowana wersja współpracuje z multiplekserami typu Intellex firmy American Dynamics. Do wyboru mamy dwa typy na 8 lub 16 kamer. Następne wersje będą zawierać sterowniki dla multiplekserów innych producentów. Z punktu widzenia operatora systemu EntraPass, system CCTV postrzegany jest jako możliwość zdefiniowania zestawów obrazów wideo z wybranych dowolnie kamer i wyświetlania ich na ekranie. Live video - zakładka dostępna jest z poziomu głównego menu programu. Zawiera ikony umożliwiające definiowanie serwerów i obrazów wideo. Serwer wideo - umożliwia konfigurację serwerów wideo. W systemie możemy zdefiniować więcej niż jeden serwer wideo. Konfiguracja serwera wideo polega na wybraniu typu urządzenia (aktualnie tylko Intellex), podaniu adresu IP oraz liczby i typów kamer. W trybie "on-line" można pobierać dane dotyczące kamer wprost z serwera wideo. Okno wideo - umożliwia zdefiniowanie, ile i jakich gotowych zestawów wideo będzie miał do dyspozycji operator na pulpicie oraz w jaki sposób będą one wyświetlane. System jest bardzo elastyczny pod tym względem i umożliwia tworzenie różnych zestawów. Podstawowym wyborem, jaki należy dokonać jest określenie liczby obrazów wideo w jednym oknie. Do wyboru mamy opcje z podziałem okna na: 1x1, 2x2, 3x3 lub 4x4. Po ustaleniu podziału okna w każde pole "przeciągamy" myszą z listy kamerę, z której obraz ma być wyświetlany w tym oknie. Oprócz tego dla każdego okna możemy określić sposób wyświetlania obrazów: stałe czy sekwencyjne, czasy przełączania, wyświetlane informacje itp. Pulpit z oknami wideo - po zdefiniowaniu serwera, kamer i obrazów wideo operator może praktycznie wykorzystać te funkcje do obserwacji obrazów z kamer na pulpicie monitora stacji operatora SKD. Odpowiednio skonfigurowany przycisk umożliwia po kliknięciu wyświetlenie jednego ze zdefiniowanych uprzednio okien wideo i obserwację obrazów z kamer rozmieszczonych na obiekcie. Mapy graficzne obiektu z ikonami kamer - dla łatwiejszego powiązania obrazu z lokalizacją kamery na obiekcie, ikony kamer mogą być zainstalowane na mapach obiektu, analogicznie jak ikony innych elementów systemu. Operator może kliknąć na ikonie kamery i wyświetlić obraz z tej kamery w oknie o wybranej wielkości. Co nowego w następnych wersjach? Z zapowiedzi producenta wynika, że kolejne wersje programów Entra-Pass będą ukierunkowane na dalszy rozwój funkcji związanych z integracją z telewizją obserwacyjną. pełna kontrola współpracującego z SKD serwera wideo w zakresie startu, stopu i synchronizacji czasu. Zagadnienia te będą przedmiotem kolejnego artykułu. Szczegółowy opis tych opcji zawarty jest oczywiście w instrukcji do programu EntraPass. Powyższy opis, bardzo skrótowy miał na celu jedynie zasygnalizowanie możliwości, jakie wnosi do programu nadzorczego SKD integracja z systemem CCTV. Niewątpliwie programy EntraPass w wersji 3.12, wzbogacone o funkcję integracji z telewizją obserwacyjną, będą bardziej atrakcyjne i funkcjonalne zarówno dla instalatorów, jak i dla inwestorów oraz użytkowników. Zastosowanie opisanej w niniejszym artykule opcji zwiększa elastyczność systemu i obszar jego zastosowań.  2002: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2003: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2004: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2005: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2006: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2011: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2012: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2013: [1] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12]

2014: [1] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11]

2015: [4] [5]

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

2024:

Oferty specjalne
KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info
do góry
Sklep CCTV Instalacje Nowości Polecamy Promocje Oferty specjalne Mapa strony Kontakt
2005-2015 © KAMERY.PL