Wysokie rabaty
Gwarancja
Dodaj kamere

Polecane strony

archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach

uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent

monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip

monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip

Uchwyty LCD TV

Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Sierpień 20042004-08-19 Thu 18:26:49  Stacje kolejowe i ich bezpośrednie otoczenie stały się, podobnie jak lotniska, podatne na akty wandalizmu, drobne przestępstwa, handel narkotykami, a nawet akty terroryzmu. Straszne w skutkach incydenty na trzech stacjach w Madrycie w marcu zeszłego roku są szokującym przykładem niczym niesprowokowanego ataku terrorystycznego. Władze zarządzające transportem kolejowym już dawno wdrożyły systemy CCTV, zarówno na ziemi jak i pod ziemią, w celu obserwacji i zapewniania bezpieczeństwa. Jednak przez ostatnie lata systemy te coraz częściej używane są do wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom i służą zarówno jako bezpośredni dowód popełnienia przestępstwa jak i czynnik odstraszający. Najnowocześniejsza technologia, w szczególności cyfrowa, wprowadziła wiele zaawansowanych nowinek w urządzeniach oraz oprogramowaniu systemów dozorowych CCTV. Niniejszy artykuł przedstawia te nowości oraz ich zalety, a także to, w jaki sposób mogą być wykorzystywane na stacjach kolejowych oraz wokół nich. JAKIE MIEJSCA OBSERWOWAĆ? Punkty monitoringu na samej stacji i wokół niej mogą być bardzo liczne, zarówno pod względem ich liczby jak i rodzaju, mogą także zależeć od wielkości stacji. Naturalnie, duże stacje centralne w miastach, przez które przewija się w godzinach szczytu tysiące podróżnych są dużo bardziej zatłoczone niż stacje na przedmieściach lub w mniejszych miejscowościach. Strategiczne punkty umieszczenia kamer są wybierane na podstawie przeznaczenia systemu dozorowego oraz posiadanego budżetu. Ogólnie, dzisiejsze kluczowe wymagania są oparte na: 1) obserwacji i kontroli ruchu pasażerów; 2) bezpieczeństwie pasażerów i personelu; 3) kontroli planów ruchu oraz 4) obserwacji i zapobieganiu wtargnięciom na teren strzeżony oraz przestępstwom. Te wymagania oraz faktyczne lokalizacje wybrane do obserwacji określają rodzaj stosowanych kamer. Miejsca wewnątrz stacji, gdzie zlokalizowane są kamery obejmują wejścia i wyjścia, automaty biletowe, bramki, punkty informacyjne, schody zwykłe i ruchome oraz perony. Miejsca na zewnątrz budynku mogą obejmować natomiast parkingi, przystanki autobusowe i postoje taksówek, dojścia do peronów, stacje rozrządowe oraz przejazdy kolejowe . W wielu przypadkach system CCTV pracujący na stacji jest połączony z komisariatem policji lub innymi służbami ratunkowymi. Istnieje także możliwość instalowania monitorów w pociągach, na przykład w kabinie maszynisty, które mogą mieć bezprzewodowe połączenie z jedną lub kilkoma kamerami zainstalowanymi na peronie i nakierowanymi na drzwi wagonu. Kamery zainstalowane w pociągu wraz z monitorem umieszczonym w przedziale konduktorskim i / lub połączeniem bezprzewodowym do zewnętrznego monitora mogą także służyć bezpieczeństwu oraz obserwacji i zapobieganiu przestępstwom. JAKI RODZAJ KAMERY? Obecnie na rynku dostępny jest szeroki wybór kamer z wieloma funkcjami. Oferta obejmuje niewielkie kamery stałopozycyjne, kamery w pełni sterowane, a także zaawansowane kamery "inteligentne", które rejestrują pełny zakres dynamiki sceny niezależnie od warunków oświetleniowych - jest to ważna cecha w przypadku słabo oświetlonych stacji lub nieoświetlonych terenów na zewnątrz, jak na przykład tory kolejowe. Inne cechy, z których wiele jest dostępnych dzięki cyfrowej technologii, w jeszcze większym stopniu zwiększają funkcjonalność kamer. Należą do nich miniaturyzacja, detekcja ruchu, możliwość pracy w dzień i w nocy, kompensacja tła, dynamiczna redukcja szumów, zdalne i automatyczne sterowanie obiektywem oraz wiele innych. Szeroka gama akcesoriów zapewnia różne sposoby montażu, odporność na złe warunki atmosferyczne, sabotaż, uderzenia oraz substancje niebezpieczne. Ostatnia cecha jest szczególnie ważna w odniesieniu do stacji kolejowych i torów, gdzie podczas hamowania pociągów może akumulować się pył. Dodatkowo, kamery instalowane w pociągu muszą być odporne na wibracje i wstrząsy, a te znajdujące się w pobliżu linii elektrycznych na zakłócenia elektromagnetyczne. Ostateczny wybór kamery zależy od zadania, które ma wykonywać. Na przykład kamery stałopozycyjne nadają się do instalacji na peronach, gdzie mogą obserwować pasażerów wchodzących i wychodzących z pociągu, kamery kopułkowe z mechanizmem uchylno-obrotowym i funkcją zoomu zamocowane na odpowiedniej wysokości nadają się idealnie do monitoringu ruchu ludzi w głównym holu stacji, natomiast specjalne, wandaloodporne kamery kopułkowe powinny być zainstalowane w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia aktów wandalizmu. UZUPEŁNIENIE ŁAŃCUCHA SYSTEMU Obecnie dostępna jest szeroka gama urządzeń, w tym także opartych o technologię cyfrową, przeznaczona do tworzenia połączeń, podglądu, zapisu, przechowywania oraz sterowania, dopełniając łańcuch systemu CCTV. Możliwe rozwiązania zapewniają optymalne połączenie wszystkich urządzeń na praktycznie dowolną odległość, także za pomocą protokołu sieciowego IP, jak i technologii bezprzewodowych. Nowoczesne, zwarte monitory LCD zapewniają wieloekranowy podgląd w wysokiej rozdzielczości, który umożliwia użytkownikom oglądanie obrazów z maksymalną ilością informacji. Cyfrowe rejestratory wizyjne wyposażone są obecnie w dyski twarde o pojemnościach pozwalających na zapis obrazów trwający nawet 10 tygodni. Cyfrowy łańcuch systemu CCTV dopełniają urządzenia oraz oprogramowanie do sterowania (bezpośredniego i zdalnego), przechowywania obrazów, wyszukiwania i analizy obrazów zapewniające skalowalne rozwiązania nadające się do praktycznie każdej wielkości oraz rodzaju zastosowania. PERSPEKTYWY ROZWOJU Obszarem wykazującym największe perspektywy rozwoju w ramach systemów CCTV jest protokół IP. Branża przyjęła generalnie, iż instalacje oparte o protokół IP oraz sieć lokalną LAN wraz z ich naturalną zaletą w postaci skalowalności, elastyczności, funkcjonalności oraz niskich kosztów posiadania w szybkim tempie stają się najczęściej wybieranym rozwiązaniem. W wielu przypadkach można wykorzystać istniejącą w budynku infrastrukturę sieciową IP/LAN lub nawet sieć rozległą WAN, aby uzyskać większe odległości połączeń. Kolejnym kluczowym obszarem, w którym są implementowane nowe rozwiązania, jest analiza zawartości obrazu (Video Content Analysis - VCA) wykorzystująca obrazy bieżące oraz obrazy zapisane do porównania w bazie danych. Typowe zastosowania w środowisku stacji kolejowej obejmują monitoring podejrzanych obiektów, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie zachowania oraz rejestrację ruchu pasażerów. Biorąc pod uwagę szersze spojrzenie na system dozorowy, istnieją tacy producenci jak Bosch Security Systems, którzy oferują także systemy komunikacyjne, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania oraz systemy kontroli dostępu. Uważamy, że połączenie jednego lub kilku takich systemów w ramach konwencjonalnego lub sieciowego systemu CCTV zapewniającego kompleksowe bezpieczeństwo i sterowanie, jest idealnym rozwiązaniem dla zamkniętych przestrzeni oraz otaczających je obszarów, jakimi są stacje kolejowe. WNIOSKI Nowoczesne systemy CCTV pracujące na stacjach kolejowych i w ich otoczeniu dowiodły swej niezwykłej efektywności jako środek bezpieczeństwa oraz wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom - zapisywane przez nie obrazy są nawet używane jako dowód w rozprawach sądowych. Przemoc, terroryzm, wandalizm oraz wypadki zdarzające się na stacjach kolejowych i wokół nich unaoczniły opinii publicznej oraz władzom znaczenie regulacji mających przekonać władze odpowiedzialne za transport kolejowy, że zwiększone inwestycje w środki bezpieczeństwa są niezbędne w celu ochrony zarówno ich własnych interesów, jak i bezpieczeństwa pasażerów.  Amerykańska firma Signal Technology zainstalowała pierwszy system wizyjny bezprzewodowego monitoringu, który wykrywa i nagrywa przypadki zderzeń lub zahaczeń statków i barek o most zwodzony. System ten wdrożony w sierpniu na moście zwodzonym w mieście Stuart (Floryda) jest pierwszym z kilku planowanych instalacji tego typu. Technologia ta ma pomóc w odzyskaniu milionów dolarów traconych z powodu uszkodzeń mostów zwodzonych przez jednostki pływające. Bob Stevenson z firmy Dallas specjalizującej się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży najnowocześniejszych systemów sygnalizacyjnych i monitorujących powiedział, że wartość tego rynku jest ogromna i wciąż niewykorzystana. Łodzie i barki zderzające się z mostami zwodzonymi są dużym problemem w przemyśle transportowym – takie przypadki notuje się z częstotliwością 1-2 tygodniowo w skali ogólnej, co generuje koszty rzędu milionów dolarów rocznie za remont lub naprawę. System zaprezentowany przez Signal Technology dostarcza dokumentację takich zdarzeń w postaci plików wideo, która pomoże w odnalezieniu właściciela jednostki pływającej, która doprowadziła do kolizji z mostem, co będzie podstawą do roszczeń dla właściciela mostu. Bezprzewodowy system wizyjny nadzorujący i nagrywający cały ruch żeglugi wodnej jest bardzo wydajny. Instalowany na istniejącej infrastrukturze komunikacyjnej potrafi dostarczyć szczegółowych danych o jednostkach pływających – ich obraz o wysokiej rozdzielczości, numer rejestracji i nazwę. Nagrywany obraz jest przesyłany w czasie rzeczywistym do centralnego biura, gdzie materiały są magazynowane i analizowane przez personel. Obraz z kamer stanowi materiał dowodowy, jaki można przedstawić w urzędach i sądach. System firmy Signal Technology wykorzystuje technologie kolorowego obrazu VGA w formacie MPEG-4, który jest przesyłany z częstotliwością 5 ramek na sekundę. Obraz może być nagrywany praktycznie w każdych warunkach, także w nocy. W przypadku awarii serwera w centralnym biurze, system samodzielnie magazynuje materiał wideo. Personel może kontrolować obraz z wielu kamer na osobnych kanałach. Firma Signal Technology rozpoczęła już sprzedaż swojego systemu na terenie Stanów Zjednoczonych.  Kamery w przedszkolu. Przedszkole pod specjalnym nadzorem - nie tylko wychowawców, ale także rodziców przebywających w pracy. Jak to możliwe? W jednym ze szczecińskich przedszkoli zamontowano kamery. Kamery na ulicach i w szkołach - to już powszechny widok, który nikogo nie dziwi. Policja twierdzi, że tak jest bezpieczniej. Kamera w przedszkolu to jednak nowość. W pewnej placówce pod stałym nadzorem dyrekcji i rodziców jest trzydzieścioro dzieci. Rodzice są spokojniejsi. Wystarczy wpisać hasło i sami - w pracy czy domu - mogą kontrolować zachowanie pociechy, sprawdzać, czy realizowany jest program edukacyjny. Ciekawość, troska o bezpieczeństwo, czy może tęsknota - rodzice z różnych powodów chcą mieć nadzór nad nieobecnym dzieckiem. Ale jedno jest pewne: łatwiej porozumieć się z pociechą wiedząc, co robi bez nas.  2002: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2003: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2004: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2005: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2006: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2011: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2012: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

2013: [1] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12]

2014: [1] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11]

2015: [4] [5]

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

2024:

Oferty specjalne
KAMERY.PL na YouTube KAMERY.PL na Facebook Odwiedź KAMERY.PL również na:

info
do góry
Sklep CCTV Instalacje Nowości Polecamy Promocje Oferty specjalne Mapa strony Kontakt
2005-2015 © KAMERY.PL